ydrobiotopoi

Υγρό στοιχείο > ΥδροβιότοποιΥδροβιότοπος
είναι μια περιοχή όπου το νερό αποτελεί τον κύριο παράγοντα ελέγχου του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της πανίδας και χλωρίδας που συνδέεται με αυτή την περιοχή.

Υδροβιότοποι, κατά το άρθρο 1(1) της σύμβασης Ραμσάρ, " είναι εκτάσεις καλυπτόμενες φυσικά ή τεχνητά, μόνιμα ή εποχιακά από στάσιμα ή ρέοντα γλυκά, υφάλμυρα ή αλμυρά νερά, συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων που καλύπτονται από θαλάσσιο νερό, του οποίου το βάθος δεν υπερβαίνει τα 6 μέτρα κατά την άμπωτη".

Πηγή: Σύμβαση για τους Υδροβιότοπους Διεθνούς σημασίας.

 

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ

 

     Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων

Από το Μουσείο Γουλανδρή. Πλούσιο σε περιεχόμενο.

 

   Η συνθήκη Ramsar

Η συνθήκη Ramsar στο διαδίκτυο. Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε, στα αγγλικά.

 

   Βιότοποι και πανίδα της Θράκης

Του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης (Ξάνθη).

 

    Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Δράσεις, νέα, ανακοινώσεις.

 

     Τεχνητοί ταμιευτήρες νερού στην Κρήτη

Παρουσίαση του προγράμματος ανάδειξης των τεχνητών ταμιευτήρων νερού που δημιουργούνται στην Κρήτη και αλλού, σε υδροβιότοπους. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Π.Κ. μαζί με το Μ.Α.Ι.Χ. και Δήμους.

 

   ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε.

Ένα site για τον Ψηλορείτη από το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε. (Aναπτυξιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη. Μέτοχοι του είναι Δήμοι και φορείς της περιοχής).

 

   Κέντρο Πληροφόρησης για το Δέλτα του Έβρου

Εκδίδει και σχετικό έντυπο.

 

 Εταιρεία Ανάπτυξης Λάκκων – Ομαλού

Οι Λάκκοι και το Οροπέδιο του Ομαλού.

 

   Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Για την προστασία και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Πρέσπας.

 

 
 

Τι είναι η Σύμβαση Ramsar;

Η μεγάλη οικολογική σημασία των υγροτόπων αναγνωρίστηκε παγκόσμια με την υπογραφή της “Σύμβασης για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ως Ενδιαιτήματος για τα Υδρόβια Πουλιά” στις 2.2.1971 στην πόλη RAMSAR της Περσίας. Η Σύμβαση Ramsar υπογράφηκε και από την Ελλάδα και κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 19.11.1974. Σκοπός της συμφωνίας είναι η προστασία των υγροτόπων με διεθνές ενδιαφέρον για τα υδρόβια πουλιά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποδεικνύει έναν κατάλογο υγροτόπων που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Η Ελλάδα έχει υποδείξει έντεκα (11) περιοχές οι οποίες περιλήφθηκαν στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών της Σύμβασης Ramsar.

Οι υγρότοποι είναι περιοχές που συνδυάζουν το υδάτινο με το χερσαίο περιβάλλον δίνοντας τη δυνατότητα συνύπαρξης σε πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς. Σαν υγρότοποι αναφέρονται περιοχές με έλη ή βάλτους, συγκεντρώσεις νερού φυσικές ή τεχνητές, πρόσκαιρες ή σταθερές, με νερό στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό, καθώς και οι θαλάσσιες περιοχές με βάθος μικρότερο των 6 μέτρων . Η οικολογική σημασία των υγροτόπων αναγνωρίστηκε παγκόσμια με τη συνθήκη που υπογράφτηκε στις 2/7/1971 στο Ramsar του Ιράν, μεταξύ άλλων και από την Ελλάδα. Με αυτή καθορίστηκαν οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας και το πλαίσιο προστασίας τους. Έτσι, κάθε χώρα πρέπει να προάγει τη διατήρηση των υγροτόπων με τη δημιουργία περιοχών ειδικής προστασίας της φύσης, να ενθαρρύνει την έρευνα και την ανταλλαγή στοιχείων σχετικών με τους υγροτόπους, τη χλωρίδα και την πανίδα τους και να προσπαθεί να αυξήσει τους πληθυσμούς των υδρόβιων πτηνών. Ένα από τα στοιχεία που κάνουν εξαιρετική τη σημασία των υγροτόπων της χώρας μας είναι το ότι αποτελούν σταθμούς στο ταξίδι των αποδημητικών πουλιών ή τόπους όπου ξεχειμάζουν. Οι υγρότοποι καθώς εμπλουτίζονται με τα υλικά που μεταφέρουν τα ποτάμια και οι παλίρροιες της θάλασσας ευνοούν την ανάπτυξη πλούσιας βλάστησης που δίνει τη δυνατότητα επιβίωσης σε πλήθος οργανισμών: Ψάρια, αμφίβια, ερπετά και πουλιά γεννούν τα αυγά τους στη βλάστηση των περιοχών αυτών. Επιπρόσθετα, οι υγρότοποι ρυθμίζουν την υδρομηχανική ισορροπία και το κλίμα της περιοχής (μετριάζοντας τον καύσωνα και το υπερβολικό ψύχος). Τα τελευταία χρόνια τεράστιες εκτάσεις υγροτόπων αποξηράνθηκαν για να αποδοθούν στη γεωργία (όπως η λίμνη Κάρλα) ενώ άλλες επιβαρύνθηκαν από τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων ή άλλαξαν από τη διευθέτηση χειμάρρων και ποταμών. Από τη σύμβαση Ramsar προστατεύονται οι παρακάτω 11 υγρότοποι στη χώρα μας:

•  Το δέλτα των ποταμών Λούρου και Άραχθου.

•  Το δέλτα του ποταμού Έβρου.

•  Το συγκρότημα των λιμνών της Θράκης: Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος-

Ξηρολίμνη-Μαυρολίμνη-Αλυκή-Πτελέα-Ισμαρίδα.

•  Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη

•  Οι λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά.

•  Η λίμνη Μικρή Πρέσπα.

•  Το δέλτα των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα.

•  Το δέλτα του ποταμού Νέστου.

•  Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.

• Η λιμνοθάλασσα Κοτύχι στην Πελοπόννησο. Εκτός από αυτούς υπάρχουν και τουλάχιστον 20 άλλοι υγρότοποι εξαιρετικής σημασίας στη χώρα μας όπως το δέλτα του Αχελώου και η λίμνη Βεγορίτιδα.

 Ποτάμια

ΛίμνεςΥδροβιότοποι

Θάλασσες

Ωκεανοί

Υπόγεια νερά