Η Ευρώπη δεσμεύεται για τον τερματισμό του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς


Η συγκρότηση ενός πανευρωπαϊκού σχεδίου δράσης με αυστηρότερες κυρώσεις και υποχρεωτική καταχώρηση των ζώων συντροφιάς τέθηκε στη σύσκεψη του Ευρωκοινοβουλίου για το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς.

Συγκεκριμένα η Ευρώπη επιδιώκει να εξαλείψει το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς μέσω σχετικού ψηφίσματος που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγκειται στην προστασία της εσωτερικής αγοράς της ένωσης και των δικαιωμάτων των καταναλωτών ειδικότερα από τις συνέπειες του φαινομένου. 

Ειδικότερα, το ψήφισμα τονίζει την αναγκαιότητα εκπόνησης οργανωμένου ευρωπαικού σχεδίου δράσης προτάσσοντας μεταξύ άλλων ως κρίσιμο και απαραίτητο πρώτο βήμα για τον έλεγχο και την επιβολή του νόμου την αναγνώριση και καταγραφή γατιών και σκύλων ανά την ήπειρο μέσω της συνέπειας σε πρακτικές όπως η εισαγωγής τσιπ από κτηνίατρο και της καταχώρησή τους σε εθνικό μητρώο αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων·

Επισημαίνει την σημασία των ελέγχων και της καλύτερης της αποτελεσματικότερης επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ ζητώντας την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για τη ρύθμιση ή την αυτορρύθμιση των επιγραμμικών διαφημίσεων για ζώα συντροφιάς, προκειμένου να σταματήσουν οι παραπλανητικές διαφημίσεις και να υπάρξει καλύτερος έλεγχος της επιγραμμικής πώλησης γατών και σκύλων.

Παράλληλα θέτει την παράμετρο των κοινών προτύπων για την εκτροφή και εμπορία γατών και σκύλων, τα οποία να τεθούν σε εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ, με σκοπό την αποφυγή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και των καταχρηστικών πωλήσεων, τον περιορισμό των συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας και ζητημάτων καλής διαβίωσης που αφορούν συγκεκριμένες ράτσες και τη θέσπιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς·

Μεταξύ άλλων τονίζει την ανάγκη για συνεργασία, επικοινωνία και κατάρτιση των καλώντας τα κράτη μέλη να ενημερώνουν συστηματικά τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη όταν ασκούν αγωγή κατά παράνομων εμπόρων σκύλων και γατών, οι δραστηριότητες των οποίων ενδέχεται να επηρεάσουν τα συγκεκριμένα κράτη μέλη.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, η οποία συμμετείχε στη συζήτηση τόνισε πως τόσο η ίδια όσο και το Κοινοβούλιο δεσμεύτηκαν να δώσουν ένα τέλος.

Εξήγησε ότι η ευημερία των ζώων συντροφιάς στην ΕΕ ρυθμίζεται κυρίως σε εθνικό επίπεδο όπου τα κράτη μέλη έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την καλή διαβίωση των ζώων και των ζώων. Εχουν επίσης αποκλειστική ευθύνη για την αναγνώριση, την καταγραφή και τους όρους φύλαξης και μετακίνησης αυτών των ζώων στην εθνική τους επικράτεια.

Ανέφερε ότι υπάρχουν σαφείς κανόνες που ισχύουν τόσο για τις εμπορικές όσο και για τις μη εμπορικές μετακινήσεις και καλύπτουν τόσο τα ζώα που μετακινούνται εντός της ΕΕ όσο και τα ζώα που εισέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ.

Οι εν λόγω κανόνες αποσκοπούν κυρίως στην προστασία της υγείας των ζώων και στην πρόληψη της εξάπλωσης σοβαρών ζωονόσων, ιδίως της λύσσας.

Εξασφαλίζουν επίσης ότι σκύλοι και γάτες που εισέρχονται στην ΕΕ ή μετακινούνται μεταξύ των χωρών εντοπίζονται και εμβολιάζονται σωστά. Η κ. Κυριακίδου είπε όπου εντοπίζεται το παράνομο εμπόριο γάτων και σκύλων, δεν οφείλεται συνήθως στην έλλειψη νομοθεσίας, αλλά νομοθεσίας που είναι σε ισχύ και δεν εφαρμόζεται σωστά από τα κράτη μέλη. Και εδώ, σημείωσε, πρέπει να αφιερώσουμε συλλογικά την ενέργειά μας.

Αυτά τα νέα μέτρα, είπε, συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο του εμπορίου ζώων συντροφιάς – και θεωρούμε ότι επαρκούν για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.

Ανέφερε ότι υπάρχουν σαφείς κανόνες που ισχύουν τόσο για τις εμπορικές όσο και για τις μη εμπορικές μετακινήσεις και καλύπτουν τόσο τα ζώα που μετακινούνται εντός της ΕΕ όσο και τα ζώα που εισέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ.

Οι εν λόγω κανόνες αποσκοπούν κυρίως στην προστασία της υγείας των ζώων και στην πρόληψη της εξάπλωσης σοβαρών ζωονόσων, ιδίως της λύσσας.

Εξασφαλίζουν επίσης ότι σκύλοι και γάτες που εισέρχονται στην ΕΕ ή μετακινούνται μεταξύ των χωρών εντοπίζονται και εμβολιάζονται σωστά. Η κ. Κυριακίδου είπε όπου εντοπίζεται το παράνομο εμπόριο γάτων και σκύλων, δεν οφείλεται συνήθως στην έλλειψη νομοθεσίας, αλλά νομοθεσίας που είναι σε ισχύ και δεν εφαρμόζεται σωστά από τα κράτη μέλη. Και εδώ, σημείωσε, πρέπει να αφιερώσουμε συλλογικά την ενέργειά μας.

Τα τελευταία χρόνια, είπε, ενεργήσαμε για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το παράνομο εμπόριο.  Ο νέος νόμος για την υγεία των ζώων – ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2021 – έκανε σημαντικές αλλαγές, μερικές από τις οποίες αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες που εκφράζονται στο ΕΚ.

Απαιτείται, είπε, υποχρεωτική καταχώριση όλων των εγκαταστάσεων που εκτρέφουν σκύλους και γάτες και όλων των μεταφορέων που λαμβάνουν σκύλους και γάτες μεταξύ των κρατών μελών.

Υποχρεώνει επίσης τα κράτη μέλη να εγκρίνουν όλα τα καταφύγια και τα κέντρα συγκέντρωσης από τα οποία μεταφέρονται σκύλοι και γάτες σε άλλα κράτη μέλη.

Αυτά τα νέα μέτρα, είπε,  συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο του εμπορίου ζώων συντροφιάς – και θεωρούμε ότι επαρκούν για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.

Και εδώ, σημείωσε, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν σωστά αυτοί οι κανόνες, αναφέροντας ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει διάφορες ενέργειες για να στηρίξει τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό.

Το πρώτο είναι ένα συντονισμένο σχέδιο ελέγχου της ΕΕ για την ηλεκτρονική πώληση σκύλων και γάτων. Η δεύτερη είναι η εθελοντική πρωτοβουλία που ξεκίνησε στο πλαίσιο της πλατφόρμας ευημερίας των ζώων της ΕΕ – της υποεπιτροπής για την υγεία και την ευημερία των κατοικίδιων ζώων.

Η τρίτη είναι η εκπαίδευση που προσφέρεται  στις εθνικές αρχές μέσω της πρωτοβουλίας “Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα”. Αυτό ενθαρρύνει τις βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο των εισαγωγών και του εμπορίου σκύλων και γάτων.

Πιστεύουμε, είπε, ότι οι νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται σήμερα θα βοηθήσουν στην πρόληψη του παράνομου εμπορίου σκύλων και γάτων.

Ένα στοιχείο που δεν καλύπτουν οι νέοι κανόνες είναι η ανάπτυξη διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων, ανέφερε.

Εδώ πρόκειται για αναλογικότητα και θεωρούμε ότι αυτό θα ήταν δυσανάλογο σε σχέση με τον κίνδυνο για την υγεία των ζώων, χωρίς σαφή ένδειξη της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ, δήλωσε

Καταλήγοντας, η Επίτροπος διαβεβαίωσε πως «παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς για να εξασφαλίσουμε ότι θα τερματιστεί το παράνομο εμπόριο γάτων και σκύλων στην ΕΕ».

ΠΗΓΗ: SKAI.GR – KΥΠΕSource link

Ειρήνη Κόντη

Είμαι μια πολύ οικολόγα blogger και μου αρέσουν και τατού.

You may also like...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.